do not visit

GELATO AS GENERELLE VILKÅR

( "Vilkårene")

Sist oppdatert: 15 April 2019

Dette nettstedet eies og drives av Gelato AS, organisasjonsnummer 991 753 591 og adresse c/o Aker Brygge Business village, Grundingen 6, 0250 Oslo, Norge. E-post info@optimalprint.com/no.

Følgende er inkludert i Vilkårene:

• Introduksjon

• Parter og inngåelse av avtale

• Justeringer av disse Vilkårene

• Kansellering av ordre

• Lisens

• Endring av Tjenester

• Betaling

• Bestilling og levering

• Fordeler med Optimalprint Premium

• Ansvar

• Personlig informasjon og undersøkelser

• Lovvalg og tvisteløsning

INNLEDNING

Beskrivelse av Tjenester

Gelato tilbyr grafisk designmaler og tjenester til trykt materiale for forbrukermarkedet ("Tjenestene") under varemerket og sekundært forretningskjennetegn Optimalprint. Tjenestene inkluderer muligheten til å lagre trykt materiale fra tidligere ordrer, bilder og logoer fra "Min konto" på Gelatos web www.optimalprint.no eller andre av Gelatos nettstedet ("Nettstedet"). Tjenestene inkluderer ikke forsendelse.

I disse Vilkårene viser "produkter" til de fysiske produkter designet og bestilt av deg gjennom din bruk av Nettstedet og Tjenestene; "kundeinnhold" refererer til teksten, bildene og/eller bilder som tilhører deg og du bruker i produkter; og " Websideinnhold" viser til materialet på nettstedet, som eies av Gelato eller en tredjepart, og brukes i bestillingsprosessen, for eksempel skrift, data, verktøy, bilder, grafikk, brukergrensesnitt, lyd- og videoklipp, bilder, tekster, maler, logoer, kunstverk med mer, samt all programvare som brukes til å levere Tjenestene. Brukere av Nettstedet eller Tjenester er referert til som "brukere".

PARTER OG INNGÅELSE AV AVTALE

Disse vilkårene og betingelsene (fastsatt av Gelato AS (heretter " Gelato", "vi", "oss" eller "vår")) inneholder regler for bruk av Tjenestene og må godkjennes av deg før bruk av Nettstedet og/eller Tjenestene. Gelato og du, samlet "Partene" eller individuelt " Part".

Ved å klikke på "Logg inn"-knappen, opprette en konto eller bruke noen av Tjenestene, bekrefter du at

1) du har lest, forstått og samtykker til disse Vilkårene,

2) du er myndig eller har foreldrenes tillatelse,

3) hvis du kontraktperson for en juridisk enhet, at du har tillatelse eller myndighet til å akseptere Vilkårene på vegne av den juridiske personen.

Hvis du ikke aksepterer disse Vilkårene eller ikke har tillatelse eller myndighet til å akseptere Vilkårene, kan du ikke registrere en konto eller bruke Tjenestene.

Dersom du bestiller et ett-årsabonnement på Optimalprint premium, vær oppmerksom på at dette abonnementet fornyes automatisk årlig etter Gelatos til enhver tid gjeldende priser, med mindre du aktivt velger ikke å fornye abonnementet i henhold til punktet FORDELER MED OPTIMALPRINT PREMIUM nedenfor.

JUSTERING AV VILKÅR

Gelato kan fra tid til annen endre disse Vilkårene for bruk av Tjenestene og Nettstedet. Slike "Justert betingelser" vil være gjeldende for eksisterende brukere tretti dager etter at vi har gjort tilgjengelig de Justerte betingelsene på Nettstedet, via Tjenestene eller på annen måte kommunisert disse til deg (for eksempel via e-post til din registrerte e-postadresse).

Forholdene som er publisert på Nettstedet på det tidspunktet du bestiller et produkt ("ordre") vil gjelde for bestillingen.

Du kan når som helst, hvis du ikke godtar de Justerte betingelsene, unnlate å bruke Nettstedet eller Tjenestene. Fortsatt bruk av Tjenestene og/eller Nettstedet betyr at du anses å ha akseptert de Justerte betingelsene.

Gamle versjoner av disse Vilkårene er arkivert av oss og kan fås på forespørsel.

KANSELLERING AV ORDRE

Gelato forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling dersom den kan føre til skade på Gelato.

I alle tilfelle forbeholder Gelato seg retten til umiddelbart å avbryte eller justere bestillinger under følgende forhold:

a Hvis du har brutt disse Vilkårene; eller

b. Gelato får pålegg om det fra en domstol eller fra en annen kompetent myndighet.

LISENS

Nettstedet inneholder Websideinnhold som eies av Gelato, selskaper innen vår gruppe eller våre lisensgivere og er beskyttet av åndsverkloven.

Du mottar, for de formål som er fastsatt og beskrevet i disse Vilkårene, en begrenset lisens til å reprodusere Websideinnhold utelukkende for å kunne bruke Tjenestene og Nettstedet for dine personlige formål eller bedriftens forretningsformål.

Du godtar at du vil bruke Websideinnhold utelukkende i samsvar med disse Vilkårene.

Det er ikke tillatt å beholde, kopiere, distribuere, publisere, eller på annen måte bruke noen del av Websideinnhold på noen annen måte enn det som er uttrykkelig angitt i disse Vilkårene. Det er ikke tillatt å fjerne eller ødelegge opphavsrett fra Nettstedet.

Websideinnhold

Gelato forbeholder seg retten til når som helst og uten forvarsel, endre eller slette deler av Websideinnholdet.

Du får ingen selvstendige rettigheter til Websideinnholdet når du oppretter et produkt. Andre brukere kan bruke Websideinnholdet for å lage produkter med lignende eller identisk innholdet på Nettstedet og Gelato kan ikke garantere at produktet ikke vil ligne på de produktene som er opprettet av andre brukere.

Gelato er ikke ansvarlig for at produkter som lages ved hjelp av Websideinnhold ikke vil krenke rettighetene til tredjeparter. Du er ansvarlig for de produktene du oppretter ikke krenker rettighetene, for eksempel opphavsrett, patent, varemerkerett, design eller andre lignende rettigheter.

Eksterne lenker

Gelato er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder som kan nås via lenker som er publisert på Nettstedet. Du bruker dem på egen risiko.

Konto og Kontoadministrasjon

Som registrert bruker av Tjenestene vil du motta en konto registrert hos Gelato du som kan bruke til å benytte Tjenestene, for eksempel til å legge inn bestillinger ("Konto").

Mindreårige (som bestemmes av lovene i det landet du befinner deg i) har ikke lov til å opprette en Konto. Som et utgangspunkt må du være 18 år eller eldre, eller ha foreldrenes tillatelse, for å få en Konto.

Når du oppretter en Konto, samtykker du til å gi riktige og fullstendige opplysninger som svar på de spørsmål som stilles. Du godtar også å holde informasjonen oppdatert slik at den er riktig til enhver tid.

Gelato kan slette Kontoen dersom informasjonen du har gitt er falsk, unøyaktig eller ufullstendig.

Du godtar at Gelato kan bruke og lagre din kontoinformasjon (inkludert kredittkortinformasjon) for å opprettholde og administrere din Konto og for å kunne ta betalt for Tjenester.

Hvis du har mottatt et ferdigutfylt passord for Kontoen din, anbefaler vi at du umiddelbart endrer passordet til et du selv har valgt.

Du er ansvarlig for at passordene dine lagres trygt. Du må ikke avsløre din kontoinformasjon til noen andre eller bruke noen andres konto. Du er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer gjennom din Konto, og du må varsle Gelato omgående dersom du har mistanke om at noen andre bruker Kontoen din eller har fått tilgang til din kontoinformasjon.

Gelato er ikke ansvarlig for eventuelle skader du måtte lide hvis noen andre bruker Kontoen din.

Innholdet

Gelato vil ikke eie innholdet du leverer via Tjenesten (kundeinnhold).

Du garanterer imidlertid at du har rett til å bruke, reprodusere, tilpasse og distribuere kundeinnhold, helt eller delvis. Du gir herved Gelato en gratis, evigvarende, ikke-eksklusiv, viderelisensierbar, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse og distribuere kundeinnholdet i den utstrekning det er nødvendig for at Gelato skal kunne tilby Tjenester og produkter.

Gelato har ingen forpliktelse til å overvåke eller kontrollere kundeinnholdet som du sender gjennom Nettstedet eller Tjenestene. Du er selv ansvarlig for å sikre at kundeinnholdet er korrekt.

Gelato forbeholder seg retten til å gjennomgå kundeinnhold, men da bare for å sikre at det ikke bryter gjeldende lover og forskrifter eller disse Vilkårene og Gelato forbeholder seg retten til å nekte eller justere kundeinnhold dersom det brukes i strid med disse Vilkårene.

Gelato er ikke ansvarlig for lagring eller overføring av kundeinnhold. Kontoen din kan bli begrenset av oss, for eksempel ved å begrense filstørrelse, begrense lagringsplass og begrense prosesseringskapasitet, som angitt på Nettstedet eller på annen måte bestemmes av Gelato.

Kundeinnholdet kan slettes etter at en ordre har resultert i et produkt.

Bruk

Du godtar å bruke Nettstedet og Tjenestene på en forsvarlig måte, i samsvar med disse Vilkårene og gjeldende lover og regler i det landet du er.

Du godtar spesielt at du ikke vil bruke Nettstedet, Tjenester eller din Konto til formål eller virkning som i henhold Gelatos vurdering inkluderer noen av det følgende:

(A) lage produkter som er støtende, ulovlig, uanstendig, truende, diskriminerende, eller på annen måte utgjør trakassering eller er egnet til å fornærme;

(B) benytte innehold som er pornografisk, ærekrenkende eller bryter en annens privatliv;

(C) krenke tredjeparts immaterielle rettigheter;

(D) benytte noen form for malware (for eksempel virus, trojanske hester og lignende), på Nettstedet eller Tjenestene, i en lagringsenhet eller nettverk som tilhører disse, eller introdusere noe annet innhold som forstyrrer eller skader Nettstedet, Tjenestene eller tilknyttede kontoer;

(E) kopiere, speile, modifisere, dekompilere eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden, programvaren som er grunnlaget for Nettstedet, Tjenestene eller hvilken som helst konto;

(F) selge, lisensiere, leie ut, markedsføre, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig, helt eller delvis, Tjenestene, eller på annen måte tilby, gratis eller for en avgift, tjenester eller produkter gjennom Nettstedet, din Konto eller gjennom Tjenestene;

(G) undersøke eller prøve å få tilgang til e-post eller andre elektroniske meldinger som ikke er ment for deg;

(H) forsøke, for eksempel ved såkalt skjermskraping, database skraping eller automatisk skjemautfylling, å gjenskape eller få tilgang til brukerlister eller annen informasjon som er lagret eller behandlet gjennom Tjenestene, noen konto eller Nettstedet.

ENDRINGER I TJENESTENE

Gelato forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å avslutte, endre eller suspendere Tjenestene.

Du forstår at Tjenestene eller Nettstedet fra tid til annen kan være utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller feil.

BETALING

Du må foreta betaling for produktene gjennom et kredittkort eller debetkort, PayPal-konto, eller på annen måte som Gelato tilbyr deg ved bestilling.

Full betaling skal foretas ved bestilling, med mindre Gelato tilbyr deg å betale via faktura.

Dersom du befinner deg utenfor Norge, kan det tilkomme skatter og avgifter utover de prisene Gelato oppgir.

Gelato bruker Adyen BV for betalingstjenester. Gjennom din bruk av Tjenestene, samtykker du Adyen BVs vilkår: https://www.adyen.com/home/support/manuals#ST og deres personvernpolicy: https://www.adyen.com/home/support/manuals# ST.

Du samtykker herved til at Gelato og Adyen BV kan dele din betalings- og bestillingsinformasjon i den grad det er nødvendig for at Gelato og Adyen BV skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene.

Du garanterer at betalingsinformasjonen du oppgir ved kjøp av produkter er riktige og at kredittkortet, debetkortet eller PayPal-kontoen du benytter tilhører deg.

Vi forbeholder oss retten til å bekrefte betalingen før bestillingen aksepteres. Gelato har ingen forpliktelse til å levere inntil betaling er mottatt.

BESTILLINGER OG LEVERINGER

Produksjon

Vi tar sikte på å behandle din bestilling og produsere produktet innen én virkedag. Men, vi kan ikke love at det alltid skjer og Gelato påtar seg ikke noe ansvar hvis det tar lenger tid å behandle din bestilling og produsere produktet.

Levert produkt

Det ferdige produktet kan avvike fra produktet som vises på Nettstedet, i form av skarphet, lysstyrke og farge. Vi forsøker å angi produkter så nøyaktig som mulig på Nettstedet, men vi er ikke ansvarlig for at skjermen på riktig måte viser det endelige produktet.

Frakt og levering

Gelato velger hvordan produktene sendes. Du bærer fraktkostnadene dersom det er oppgitt når du bekrefter bestillingen din.

Med mindre Gelato varsler deg om noe annet, vil produktene bli sendt i posten.

Gelato streber etter å levere produktet i samsvar med den estimerte leveringstiden som angis når du bekrefter bestillingen din. Gelato vil gjøre sitt beste for å samarbeide med distributørene og løse eventuelle problemer. Du er imidlertid innforstått med at leveransen er avhengig av transportørene.

Produktet vil alltid bli levert innen 30 dager etter bestilling.

Vi kan ikke garantere at alle produktene du bestiller leveres samtidig i samme leveranse. Imidlertid vil vi ta alle kommersielt rimelige tiltak for å minimere fraktkostnader for deg.

Produkter som leveres elektronisk skal anses levert (i) når vi sender deg en e-post eller annen elektronisk kommunikasjon adressert til deg med produkter, eller (ii) når vi sender beskjed om at produktene er tilgjengelige for nedlasting fra Nettstedet.

Gelato er ikke ansvarlig for uriktige eller ufullstendige opplysninger gitt av deg med hensyn til leveringsadresse, e-postadresse eller lignende.

Returrett

En ordre kan i utgangspunktet ikke endres eller avbestilles. Vi vil imidlertid langt mulig akseptere endringer som foretas innen noen timer fra bestilling og før ordren sendes for trykking

Hvis vi leverer produkter med feil eller fysiske skade, må du for å få refusjon eller erstatning rapportere feilen til oss på info@optimalprint.com/no innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen (reklamasjon).

Du har alltid rett til å returnere et mangelfullt produkt innen to måneder fra datoen du mottok den.

Ved klage kan Gelato be deg om dokumentasjon, for eksempel ved å be deg sende bilder av produktet.

Tilbakebetaling

Hvis produktet er defekt (ikke på grunn av kundeinnhold)kan du velge om du vil ha erstatning eller refusjon.

Hvis du har forårsaket en feil på et produkt, for eksempel hvis du har gjort en feil av noe slag, som feilstaving ved bestilling av produktet, er du ansvarlig for feilen.

Dersom det er rimelig mistanke om at du misbruker feilmeldingssystemet, forbeholder Gelato seg retten til å nekte å akseptere ytterligere bestillinger.

Angrerett

Merk at alle produkter vi produserer for deg er basert på ditt Kundeinnhold og at angrerett da ikke kommer til anvendelse.

FORDELER MED OPTIMALPRINT PREMIUM

Optimalprint premium medlemmer er kvalifisert for gratis frakt, kan sette opp påminnelser - for eksempel ved rabatter på produkter - og kan også være kvalifisert til å få spesielle rabatter som fremkommer på Nettstedet.

Spesielle meldinger om slike rabatter sendes medlemmene via e-post eller SMS. Premium medlemmer kan ikke fravelge mottak av slike meldinger, fordi de er en uunnværlig del av medlemskapet. Hvis du vil slutte å motta slike meldinger, må du avbryte premium medlemskap.

Optimalprint premium - restriksjoner

• Vi forbeholder oss retten til å nekte premium medlemskap.

• Du har ikke rett til å overføre premium medlemskap til noen andre.

• Vi forbeholder oss retten til fra tid til annen å legge til eller fjerne premium medlemsfordeler med umiddelbar virkning.

Optimalprint premium - avgifter og fornyelse

Den årlige kostnaden for premium medlemskap fremgår på Nettstedet. Gebyret refunderes ikke, unntatt som beskrevet nedenfor. MVA kan gjelde for avgiften og prisen er i tilfellet oppgitt inkludert mva.

Avgiften skal betales årlig på den datoen du ble premium medlem. Dersom betaling ikke kan gjennomføres via betalingsdetaljene du oppga da du opprettet Kontoen din (for eksempel på grunn av kredittkortet er utløpt) har du en frist på tretti dager for å betale, ellers vil premium medlemskapet opphøre.

Hvis du ikke før hovedforfall gir oss melding om at du ønsker å avbestille ditt premium medlemskap, vil medlemskapet automatisk bli forlenget for ett år og du aksepterer å betale for dette.

Oppsigelse av Optimal premium medlemskap

Vi vil refundere ditt medlemskap hvis du sier opp medlemskapet før du har lagt inn en bestilling. Du har ikke rett til refusjon hvis avbestilling kommer etter at du har lagt inn en bestilling.

Gelato kan annullere premium medlemskap når som helst. I så fall har du rett til refusjon av medlemsavgift, tilsvarende antall måneder igjen av avtaleperioden. Imidlertid kan en slik refusjon ikke gjøres dersom medlemskapet opphører på grunn av brudd på disse Vilkårene, lover eller forskrifter, eller hvis du har misbrukt ditt premium-medlemskap.

ANSVAR

Nettstedet, Websideinnhold og Tjenester leveres som de er. Gelato garanterer ikke at Tjenesten er tilgjengelig til enhver tid, eller er feilfri.

Tilbakemelding

Du forstår at vi har rett til å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger, forslag eller lignende som du gir oss via Nettstedet om Tjenestene.

PERSONLIG INFORMASJON OG UNDERSØKELSER

Du kan finne våre retningslinjer for personvern her [insert link].

Hvis vi blir klar over potensielle brudd på disse Vilkårene, forbeholder vi oss retten til å undersøke disse. Hvis vi har grunn til å tro at ulovligheter er begått, forbeholder vi oss retten til å sende inn alt relevant materiale til rette myndigheter og samarbeide med dem.

Vi forbeholder oss også retten til å bruke relevant materiale til å (1) sikre at vi etterlever dommer og myndighetspålegg, (2) håndheve disse Vilkårene, (3) svare på krav fra tredjepart om at ditt Kundeinnhold krenker deres rettigheter eller på annen måte skader dem, (4) svare på spørsmål fra brukerne, eller (5) for å beskytte Gelato, dets brukere eller offentligheten.

Slikt materiale kan omfatte alt innholdet på Nettstedet, Kundeinnhold, Tjenester, produkter, din Konto og all din aktivitet på Nettstedet og bruken av Tjenestene.

LOVVALG OG TVISTELØSNING

Lover og regler i Norge skal gjelde for disse Vilkårene.

Send klage til oss dersom du mener å ha et krav mot Gelato. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Dersom minnelig ordning ikke oppnås, kan hver av partene skriftlig begjære saken fremmet for Forbrukertvist-utvalget ("FTU"). Vedtak som FTU fatter kan bringes inn for de ordinære domstolene.

Alle tvister som oppstår under disse Vilkårene skal avgjøres av domstolene i Norge, med Oslo tingrett som rett domstol.