do not visit

Vilkår og betingelser for Optimalprint, versjon 2015.10.29VILKÅR OG BETINGELSER FOR GELATO AS

("VILKÅR OG BETINGELSER")


Sist oppdatert: 29 oktober 2015


Dette nettstedet eies og driftes av: Gelato AS.


VILKÅR OG BETINGELSER består av følgende kapitler:


INNLEDNING

Beskrivelse av Tjenester

Gelato tilbyr grafiske designmaler og -tjenester inkludert trykking for bedriftsmarkedet og private forbrukere ("Tjenester") under varemerket og varenavnet "Optimalprint". Tjenestene inkluderer muligheten til å lagre trykt materiale fra tidligere bestillinger, bilder, fotografier og logoer under "Min konto" på Gelatos nettsted på www.optimalprint.no eller på noen av de andre nettstedene til Gelato ("Nettsted"). Tjenestene omfatter ikke distribusjonstjenester. I disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE betyr "Produkter" de fysiske produktene som designes og bestilles av deg ved å bruke Nettstedet og Tjenestene, "Kundeinnhold" betyr teksten, bildene og/eller fotografiene som eies av Deg, og som Du inkorporerer i Produktene, og "Nettstedsinnhold" betyr materialet [som eies av Gelato] på Nettstedet som brukes til bestillingsprosessen, for eksempel skrifter, verktøy, tekst, bilder, grafikk, brukergrensesnitt, lydklipp, redaksjonelt innhold, fotografier, maler, dokumentoppsett, logoer, illustrasjoner, annen informasjon på Nettstedet og skriptene og programvaren som brukes til å implementere og levere Tjenestene. I disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE er brukere av Nettstedet eller Tjenestene kalt "Bruker" eller "Brukere".


VILKÅR OG BETINGELSER

Disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE inneholder vilkår og betingelser som styrer tilgangen til og bruken av Tjenestene. VILKÅRENE OG BETINGELSENE er utarbeidet av Gelato AS ("Gelato", "Vi", "vi", "Oss", "oss", "Vår" eller "vår") og godkjent av deg ("Du"/"Deg", "du"/"deg", "Din"/"Dine" eller "din"/"dine") ved bruk av Nettstedet og/eller Tjenestene. Gelato og du kalles samlet for "parter" og enkeltvis som "part".

Din tilgang og bruk av Nettstedet og Tjenestene er underlagt disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE. Ved å åpne og bruke funksjonene på dette Nettstedet og/eller åpne og bruke Tjenestene, samtykker du i å være bundet av disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, inkludert bestemmelsene som gjelder skadebegrensning, megling ved tvister og anvendelse av norsk lov samt eventuelle andre retningslinjer, begrensninger eller regler som legges ut i forbindelse med spesifikke deler eller tjenester på Nettstedet. Alle slike ekstra retningslinjer, restriksjoner eller regler som legges ut, er herved innarbeidet ved henvisning i disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE. Kontrakten som inngås mellom deg og oss på Internett, inkorporerer disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, som skal ha forrang for eventuelle tidligere representasjoner fra oss eller deg, skriftlig eller muntlig, og alle vilkår og betingelser som foreslås av deg.

VED Å KLIKKE PÅ PÅLOGGINGSKNAPPEN, REGISTRERE DEG FOR EN KONTO ELLER BRUKE NOEN AV TJENESTENE BEKREFTER DU AT (1) DU HAR LEST, FORSTÅTT OG GITT DITT SAMTYKKE TIL Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, (2) DU ER MYNDIG OG KAN INNGÅ EN BINDENDE AVTALE MED GELATO, OG AT (3) DU HAR MYNDIGHET TIL Å BINDE DEG TIL DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE PERSONLIG ELLER PÅ VEGNE AV SELSKAPET DU HAR ANGITT SOM BRUKEREN, OG AT DU KAN BINDE SELSKAPET TIL VILKÅRENE OG BETINGELSENE.

HVIS DU IKKE SAMTYKKER I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, ELLER IKKE HAR MYNDIGHET TIL Å GI DITT SAMTYKKE PÅ VEGNE AV ORGANISASJONEN DIN, KAN DU IKKE REGISTRERE DEG FOR EN KONTO HOS OSS ELLER BRUKE TJENESTENE.


HVIS DU ABONNERER PÅ OPTIMALPRINT PREMIUM-TJENESTENE I ETT ÅR, FORNYES ABONNEMENTET AUTOMATISK MED ETT ÅR TIL GELATOS GJELDENDE MEDLEMSKAPSPRIS FOR SLIKE TJENESTER, MED MINDRE DU IKKE FORNYER ABONNEMENTET I HENHOLD TIL DELEN "OPTIMALPRINT PREMIUM-FORDELER OG -KOMMUNIKASJON" NEDENFOR.


VILKÅRENE OG BETINGELSENE BEGRENSER RETTSMIDLENE SOM ER TILGJENGELIGE FOR DEG HVIS DET OPPSTÅR EN TVIST.


ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER


Gelato kan, fra tid til annen og på et hvilket som helst tidspunkt, oppdatere, revidere, tilføye, erstatte og/eller på andre måter endre disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE og/eller pålegge Deg nye eller flere regler, retningslinjer, vilkår eller betingelser med hensyn til bruken av Tjenestene og/eller Nettstedet. Slike oppdateringer, revisjoner, tillegg, erstatninger, endringer og ekstra regler, retningslinjer, vilkår og betingelser (samlet kalt "Endrede vilkår") trer i kraft: (a) umiddelbart for nye Brukere av Nettstedet eller Tjenestene og (b) for eksisterende brukere, innen tretti (30) dager etter at Gelato har lagt ut de Endrede vilkårene på Nettstedet, via Tjenesten eller på andre måter har gjort dem tilgjengelige for Deg (i henhold til det som er aktuelt). Når det gjøres endringer, legger vi ut et nytt eksemplar av VILKÅRENE OG BETINGELSENE på Nettstedet. I tillegg oppdateres "Sist oppdatert"-datoen øverst i VILKÅRENE OG BETINGELSENE. Den gjeldende Bestillingen er underlagt VILKÅRENE OG BETINGELSENE som foreligger når det legges inn en bestilling på et Produkt ("Bestilling"). Fortsatt bruk av Tjenestene og/eller Nettstedet etter at de Endrede vilkårene er lagt ut på Nettstedet eller er gjort tilgjengelige for deg på andre måter, anses som aksept av alle de Endrede vilkårene. Gelato kan også meddele Deg om de Endrede vilkårene via e-postadressen som er registrert på Kontoen din (som defineres under), men Din fortsatte bruk av Tjenestene og/eller Nettstedet etter at de Endrede vilkårene er lagt ut på Nettstedet, via Tjenestene eller på andre måter gjøres tilgjengelige for Deg (det som kommer først), skal likevel anses som Din aksept av de Endrede vilkårene. Vi anbefaler deg på det sterkeste å sjekke Nettstedet ofte for å se nye endringer. Hvis vi oppdaterer VILKÅRENE OG BETINGELSENE, og Du ikke samtykker i de Endrede vilkårene, må Du avslutte bruken av Tjenestene og Nettstedet.


AVBRYTE, OVERFØRE OG ENDRE GELATO-BESTILLINGER


Gelato kan, etter eget forgodtbefinnende, iverksette tiltak som vi anser som nødvendige i forbindelse med en Bestilling som gjøres via Nettstedet og/eller Tjenestene, for å begrense ansvaret til Gelato og deres representanter, inkludert fjerne informasjon og forespørsler, umiddelbart avslutte Tjenestene eller umiddelbart avslutte eller endre en Bestilling.


Uten å begrense det foregående kan vi, etter eget forgodtbefinnende, avbryte, overføre eller på andre måter endre Bestillingene du legger inn via Nettstedet eller som på andre måter er knyttet til Tjenestene, under følgende omstendigheter:


a. uten forvarsel når du ikke overholder disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE,

b. når vi mottar et påbud fra en voldgiftsdomstol eller annen domstol som krever et slik tiltak, eller

c. når vi mottar en beslutning fra et Administrativt panel som krever slik handling i en administrativ prosess der du er en part, og som ble utført i henhold til disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE eller en nyere versjon av disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE.


RETTIGHETER TIL BEGRENSET BRUK


Nettstedet og Nettstedsinnholdet inneholder proprietær innformasjon og materiale som eies av Gelato og/eller deres datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere, og er beskyttet av gjeldende åndsverklover og andre lover, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett. I henhold til disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE gir Gelato deg en begrenset lisens til å reprodusere deler av Nettstedsinnholdet bare med den hensikt å bruke nettstedet og Tjenestene til personlige formål eller interne forretningsformål. Du erkjenner og godtar at du ikke vil bruke slikt proprietært innhold og materiale på noen annen måte enn til bruk av Tjenestene i henhold til disse VILKÅRENE OG TJENESTENE. Alle rettigheter til dette Nettstedet og Nettstedsinnholdet tilhører Gelato, deres leverandører av Tredjepartsinnhold og andre tredjeparts tjenesteleverandører, og det er strengt forbudt å oppbevare, kopiere, distribuere, publisere eller bruke noen deler av Nettstedsinnholdet på andre måter enn slik det er uttrykkelig angitt i disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE. Du kan ikke fjerne eller ødelegge opphavsrettserklæringer eller annen proprietær merking på Nettstedet og i det tilhørende Nettstedsinnholdet.


Når det gjelder programvare og tilhørende dokumentasjon som gjøres tilgjengelig for deg via Nettstedet eller Tjenestene ("Programvare"), og som er underlagt din overholdelse av VILKÅRENE OG BETINGELSENE, gir Gelato deg en ikke-overførbar, ikke-lisensierbar, gjenkallelig, ikke-eksklusiv lisens som ikke kan overdras, til å bruke Programvaren utelukkende for å gjøre det mulig for deg å bruke Tjenestene i henhold til VILKÅRENE OG BETINGELSENE. Noe Programvare tilbys med lisens for åpen kilde som vi gjør tilgjengelig for deg. Det kan hende at bestemmelser i lisensen for åpen kilde uttrykkelig overstyrer noen av disse vilkårene.


ANNEN BRUK AV NETTSTEDET, NETTSTEDSINNHOLDET ELLER HVILKE SOM HELST DELER AV TJENESTENE ENN BRUKEN AV NETTSTEDET OG TJENESTENE SLIK DET ER TILLATT I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, ER STRENGT FORBUDT OG KAN FØRE TIL RETTSLIG FORFØLGELSE, INKLUDERT MULIG ØKONOMISK ERSTATNING, FOR KRENKELSE AV OPPHAVSRETT OG ANDRE OVERTREDELSER.


I tillegg til Nettstedsinnholdet kan Nettstedet og/eller Tjenestene inneholde informasjon og materiale som Gelato har fått fra tredjeparter (samlet kalt "Tredjepartsinnhold") som en del av Nettstedsinnholdet eller på andre måter. Tredjepartsinnhold er opphavsrettsbeskyttet arbeid som tilhører eieren, som uttrykkelig har alle rettigheter til og interesser i Tredjepartsinnholdet, inkludert, men ikke begrenset til, alle immaterielle rettigheter. Alt Tredjepartsinnhold er underlagt disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE i samme grad som Nettstedsinnholdet. I tillegg til å være underlagt disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE kan Tredjepartsinnhold også være underlagt andre og/eller flere vilkår for bruk og/eller personvernerklæringer for slike tredjeparter. Vennligst ta kontakt med gjeldende tredjepart hvis du vil ha mer informasjon om eventuelle andre vilkår for bruk eller tilleggsvilkår for bruk som gjelder Tredjepartsinnholdet.


Nettstedsinnhold på dette Nettstedet og dine rettigheter

Gelato kan når som helst og på et hvilket som helst tidspunkt legge til, slette eller endre hvilke som helst deler av Nettstedsinnholdet. Du har ingen rettigheter eller krav i forhold til noen deler av Nettstedsinnholdet gjennom opprettelsen av et Produkt. Andre kunder hos Gelato kan bruke hvilke som helst deler av Nettstedsinnholdet til å lage design (f.eks. logoer) som har like eller identiske kombinasjoner av elementer av Nettstedsinnholdet som Ditt produkt, og Gelato kan ikke bekrefte, garanterer eller gi løfte om at Produktet ditt ikke ligner andres design. Gelato gir ingen representasjoner, garantier, løfter eller forsikringer av noe slag om at Produktene som opprettes ved hjelp av Nettstedsinnholdet, ikke krenker eller blir gjenstand for krav om krenkelse av varemerkerettigheter, opphavsrett, industridesignrettigheter andre immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til en annen part, og du har eneansvar for å sørge for at Produktene ikke krenker tredjeparts immaterielle rettigheter. Det har eneansvar for å innhente advokathjelp for å undersøke om designen lovmessig er tilgjengelig for bruk og ikke krenker andre parters rettigheter.


Du kan utelukkende bruke dette Nettstedet og Nettstedsinnholdet til å opprette, designe og bestille Produkter fra Gelato via Optimalprint-nettstedet. Ingen annen nedlasting, oppbevaring, bruk, publisering eller distribusjon av noe slag av Nettstedsinnholdet er godkjent eller tillatt. Du kan ikke bruke noen deler av Nettstedsinnholdet du mottar fra Gelato eller via Nettstedet, bortsett fra ved inkludering av elementer fra Nettstedsinnholdet som er ment å inkluderes i de ferdige Produktene slik de leveres av Gelato.


Eksterne koblinger

Vi har lagt ut koblinger til eksternt innhold på Optimalprint-nettstedet, som en tjeneste til deg. Gelato godkjenner, bekrefter, attesterer, representerer eller garanterer ikke nøyaktigheten av innholdet på de tilkoblede nettstedene, og vi påtar oss ikke ansvar for bruken av eller innholdet på slike nettsteder. Alle eksterne koblinger brukes på eget ansvar. Når du forlater Nettstedet vårt, er du ikke lenger underlagt våre VILKÅR OG BETINGELSER og retningslinjer. Du bør lese de gjeldende vilkårene og retningslinjene, inkludert personvern- og datainnsamlingspraksisen, som gjelder tredjeparts nettsteder og programmer som du får tilgang til via eksterne koblinger, og du bør iverksette de undersøkelsene du mener er nødvendige og formålstjenlige, før du går videre med eventuelle transaksjoner med tredjeparter.


Kvalifikasjon og kontoadministrasjon

Som registrert Bruker av Tjenestene kan du motta en konto som er registrert hos Gelato på Nettstedet, som gir Brukeren tilgang til å bruke funksjoner i Tjenestene, inkludert innlegging av Bestillinger (en "Konto").


"Mindreårige" (som definert i henhold til lokale lover der du bor) kan ikke handle eller på andre måter foreta juridiske handlinger på Nettstedet uten samtykke fra en forelder eller juridisk verge, med mindre dette er tillatt i henhold til lokale lover. Du må være 18 år eller eldre for å opprette en Konto på Optimalprint-nettstedet. Ved å registrere deg for en Konto erklærer og garanterer du at du er 18 år eller eldre, og at du har rett, myndighet og kapasitet til å forstå, samtykke i og overholde VILKÅRENE OG BETINGELSENE.


Du samtykker i å gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon når dette er påkrevd i forbindelse med registrering for en Konto og innlegging av Bestillinger, og når det kreves informasjon om Deg i forbindelse med Nettstedet eller Tjenestene ("Registreringsdata"). Videre samtykker du i å vedlikeholde og oppdatere Registreringsdata slik det er påkrevd for å holde informasjonen nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Gelato kan fjerne rettigheten din til å få tilgang til og/eller bruke hele eller deler av Nettstedet, en Konto eller Tjenestene hvis informasjonen du oppgir, er falsk, unøyaktig eller ufullstendig. Du samtykker i at Gelato kan lagre og bruke Registreringsdataene du gir oss (inkludert kredittkortinformasjon) i forbindelse med vedlikehold av Kontoene dine og faktureringsgebyr knyttet til kredittkortet ditt, og på andre måter slik at Gelato kan administrere Kontoer.


Hvis du har fått et standard passord for registrering, anbefaler vi deg å endre passordet umiddelbart av sikkerhetsmessige årsaker. Når du registrerer deg for første gang, blir du bedt om å opprette brukernavn og passord. Du har eneansvar for å behandle Kontoen og relatert passordinformasjon på en konfidensiell og sikker måte. Du må ikke vise Kontoinformasjonen din til andre eller bruke Kontoen til andre personer. Du må ikke tillate at påloggingspassordet og -brukernavnet til Kontoen din brukes av flere brukere eller personer. Du har eneansvaret for alle aktiviteter som skjer på eller via Kontoen din, og du samtykker i å varsle Gelato umiddelbart ved eventuell uautorisert bruk av Kontoen din eller andre brudd på sikkerheten du blir oppmerksom på. Gelato er ikke ansvarlig for eventuelle tap som oppstår på grunn av uautorisert bruk av Kontoen din.


Du samtykker i at du er ansvarlig for å kontrollere tilgangen til Kontoen din, og at du har ansvar for alle Bestillinger som legges inn, eller andre handlinger som skjer via Kontoen din.


Innholdet ditt

Gelato krever ikke eierskap til Kundeinnholdet. Du erklærer imidlertid at du eier og/eller har rettigheter og lisens til å bruke, lisensiere, reprodusere, lage avledede verk av og distribuere Kundeinnholdet (helt eller delvis). Du gir Gelato en fullt betalt, royalty-fri, permanent, ugjenkallelig, global, ikke-eksklusiv og fullstendig underlisensierbar rett (inkludert eventuelle moralske rettigheter) og lisens til å bruke, lisensiere, distribuere, reprodusere og lage avledet verk av Kundeinnholdet (helt eller delvis) i den grad det er nødvendig for å levere Tjenestene og Produktene til deg.

Du erkjenner og godtar at vi ikke har noen forpliktelse til å overvåke forespørslene, informasjonen eller Bestillingene som åpnes eller overføres av eller til deg via Nettstedet eller Tjenestene. Du har eneansvaret for nøyaktigheten, innholdet, klarheten og kvaliteten til Kundeinnholdet. Du erkjenner at du er ansvarlig for tekst du inkluderer i Kundeinnholdet, inkludert rettskriving. Gelato har ikke ansvar for nøyaktigheten, innholdet, klarheten eller kvaliteten til Kundeinnhold. Du erkjenner at Gelato ikke er forpliktet til å sortere ut, gå gjennom eller redigere Kundeinnhold, men vi forbeholder oss retten, etter eget forgodtbefinnende, til å sortere ut, avvise eller fjerne Kundeinnhold. Ved å samtykke til VILKÅRENE OG BETINGELSENE gir du herved ditt ugjenkallelige samtykke til denne overvåkingen. Hvis vi velger å sortere ut, avslå eller fjerne Kundeinnhold, erkjenner du at vi gjør dette for å gagne Gelato, ikke deg. Uten å begrense det foregående har vi rett til å avvise eller nekte å trykke Kundeinnhold som krenker VILKÅRENE OG BETINGELSENE eller på andre måter er støtende.Gelato er ikke forpliktet til eller ansvarlig for manglende lagring, overføring eller mottak av overføringer av Kundeinnhold eller sikkerheten eller personvernet knyttet til Kundeinnhold. Du samtykker i at vi har rett til å sette rimelige grenser for vår bruk og lagring av Kundeinnhold via Kontoen din, for eksempel begrensninger på filstørrelse, lagringsplass, behandlingskapasitet og lignende grenser som beskrives på Nettstedet, og på andre måter som Gelato fastsetter etter eget skjønn. Vi kan slette Kundeinnhold når du har fullført en Bestilling på et Produkt.


Bruk

Du samtykker i å bruke Nettstedet og Tjenestene på en ansvarlig måte som er i samsvar med disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE og lokale lover og bestemmelser, inkludert eksport- og importbestemmelser.


Du samtykker i at du ikke vil bruke Nettstedet, Tjenestene, funksjoner på Kontoen eller deler av Nettstedsinnholdet:

(a) til å produsere Produkter som etter Gelatos skjønn er støtende, ulovlige, trakasserende, ærekrenkende, truende, skadelige, uanstendige, ondartede eller på andre måter upassende,

(b) som et varemerke eller tjenestemerke,

(c) til bruk som etter Gelatos skjønn er pornografisk eller brukes til ulovlige formål, til å ærekrenke en person eller til å krenke en persons personvern eller utgivelsesrettigheter,

(d) til å krenke opphavsretten, varenavnet, varemerket, tjenestemerket eller andre immaterielle rettigheter til en person eller enhet,

(e) til å utføre handlinger med den hensikt å infisere Nettsteder, Tjenester eller andre relaterte lagringsenheter eller nettverk med virus, ormer, feil, trojanske hester, skadelig programvare eller elementer som deaktiverer, forstyrrer eller fører til skade,

(f) til å forstyrre eller avbryte Nettsteder, Kontoer eller Tjenester eller eventuelle relaterte lagringsenheter

eller nettverk som noen av de nevnte enhetene leveres på,

(g) til å kopiere, speile, endre, demontere, dekompilere eller foreta omvendt utvikling av et Nettsted, en Konto eller Tjenestene eller gjøre forsøk på å avlede eller trekke ut kildekoden fra hele eller deler av programvaren som utgjør eller støtter noe av det foregående,

(h) selge, videreselge, lisensiere, underlisensiere, leie ut, lease, låne bort, markedsføre, overføre, tilordne, distribuere, tilby i servicebyrå, tidsdele (time-sharing) eller på andre måter, helt eller delvis, gi fra deg eller gjøre Nettsted, Kontoer eller Tjenester tilgjengelige for tredjeparter,

(i) tilby, mot et gebyr eller gratis, tjenester som omfatter databehandling via bruk av et Nettsted, en Konto eller Tjenestene, på andre måter enn i samsvar med disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE,

(j) vise eller stanse e-post eller andre elektroniske overføringer som ikke er beregnet på deg,

(k) delta i handlinger som "skjermskraping", "databaseskraping" eller "automatisk skjemautfylling" for å hente ut, teste eller innhente lister over Brukere, bestillinger eller annen informasjon som genereres eller behandles av eller lagres via Nettstedet, en Konto eller Tjenestene, og/eller

(l) bruke Nettstedet, en Konto eller Tjenestene til formål knyttet til ytelsesmåling eller konkurranserelatert sammenligning.


Gelato har rett til å avbryte eller avslå en Bestilling på et Produkt som ikke er i overensstemmelse med det foregående. Gelato kan avslutte Kontoen eller rettighetene til å bruke eller få tilgang til Tjenestene for kunder som bruker Optimalprint-nettstedet til noen av de foregående aktivitetene. Du har eneansvaret for din bruk av Nettstedsinnholdet i kombinasjon med andre bilder, grafikk, tekst eller annet materiale du innarbeider i Produktene dine. Du erklærer, garanterer og samtykker i at du ikke vil inkludere tekst, bilder, design, varemerker, servicemerker eller opphavsrettsbeskyttet arbeid til tredjeparter i Produktene dine, med mindre du har fått tillatelse fra eierne. Du erklærer, garanterer og samtykker i at Produktene dine ikke krenker noen rettigheter til tredjeparter, inkludert opphavsrett, varemerker, personvern- og utgivelsesrettigheter, at du ikke vil ærekrenke eller sverte tredjeparter, og at du har alle nødvendige rettigheter eller tillatelser til å innarbeide tredjepartsmateriale i Produktene dine.


Ved å legge inn en Bestilling på dette Nettstedet garanterer du at du har myndighet og alle nødvendige tillatelser og rettigheter til å legge inn Bestillingen, og du gir Gelato tillatelse til å produsere Produktene på dine vegne.


ENDRINGER I KONTOER OG TJENESTER

Gelato forbeholder seg retten til å avslutte, endre, korrigere eller stoppe en Konto eller Tjeneste etter eget skjønn og av en hvilken som helst årsak. Gelato kan innføre grenser på alle eller noen funksjoner i Tjenestene eller begrense tilgangen til deler eller alle Tjenestene eller Kontoen uten forvarsel eller ansvar. Du erkjenner og samtykker i at Nettstedet og/eller Tjenestene på et hvilket som helst tidspunkt og fra tid til annen er utilgjengelige eller ute av drift, inkludert på grunn planlagt eller ikke-planlagt vedlikehold eller endringer eller omstendigheter som er utenfor Gelatos kontroll. Gelato forbeholder seg retten til å endre eller stoppe deler av eller hele Tjenesten, midlertidig eller permanent, med eller uten forvarsel. Gelato forbeholder seg retten, etter eget skjønn, å blokkere en Brukers tilgang til Nettstedet, en Konto og/eller Tjenestene.


Din tilgang til Nettstedet, en Konto og/eller Tjenestene skjer utelukkende etter Gelatos skjønn, og Gelato forbeholder seg retten til å blokkere, stoppe eller avslutte din tilgang til Nettstedet, en Konto og/eller Tjenestene når som helst og av en hvilken som helst grunn, inkludert (i) ved manglende overholdelse av disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, (ii) i forbindelse med handlinger som kan føre til ansvar for Gelato og deres ansatte, konsulenter og tilknyttede personer og organisasjoner, inkludert datterselskaper, leverandører og tjenesteleverandører, (iii) ved avbrudd i tilgangen for andre Brukere og/eller (iv) ved brudd på gjeldende lover og bestemmelser.


Du samtykker i at Gelato uten forhåndssamtykke kan slette din Konto og eventuelt relatert materiale, inkludert Personlige opplysninger (som definert i Personvernerklæringen), data, tekst, filer, bilder og annet materiale, og at Gelato kan hindre deg i å få tilgang til slike data. Vi har spesifikke retningslinjer for å avvise materiale som vi, etter eget skjønn, vurderer som obskøne, usmakelige eller på andre måter upassende (uansett om trykking av slikt materiale er ulovlig eller urettmessig).


Du samtykker i at Gelato ikke er ansvarlig for tap eller skade som påføres deg eller en tredjepart, som er forårsaket av at slike opplysninger slettes eller går tapt, eller som på noen måte er et resultat av at Kontoen din avsluttes, og at du skal holde Gelato fullstendig skadesløs mot tap, erstatningsansvar, skade og kostnader (inkludert juridiske kostnader knyttet til skadesløshet) som Gelato pådrar seg i forbindelse med eller som oppstår som følge av endringer i Kontoen eller Tjenestene, sletting eller tap av informasjon eller sletting av Kontoen din, Nettstedsinnhold eller Produkter eller Tjenester.


BETALING


Produktbestillinger må betales med kredittkort, PayPal-konto eller debetkort eller på andre måter som Gelato etter eget skjønn anser som tilfredsstillende på bestillingstidspunktet. Betalingen utføres i sin helhet på bestillingstidspunktet, med mindre du velger å betale med faktura der denne tjenesten tilbys.


Prisen på Produktene er prisen som er gjeldende på datoen og klokkeslettet da du la inn Bestillingen. Det kan hende at tjeneste- eller produkttransaksjoner er pålagt merverdiavgift på grunnlag av fakturerings- eller leveringsadressen og merverdiavgiften som er gyldig på tidspunktet transaksjonen fullføres. Hvis merverdiavgiften for den gjeldende adressen endres før Produktene leveres, skal den nye merverdiavgiften som er gyldig på leveringstidspunktet, være gyldig. Gelato belaster bare avgifter i jurisdiksjoner der slike transaksjoner er avgiftsbelagte. Ingen kunder eller Brukere får avgiftsfritak for transaksjoner som foretas via Nettstedet eller Tjenestene.


Gelato bruker Adyen B.V. som tredjeparts tjenesteleverandør for betalingstjenester (f.eks. kortgodkjenning, oppgjør med brukersteder og relaterte tjenester). Ved å bruke Tjenestene samtykker du i å være bundet av Tjenestevilkårene for Adyen B.V: https://www.adyen.com/home/support/manuals#S-T og Personvernerklæring: https://www.adyen.com/home/support/manuals#S-T. Du godkjenner og samtykker herved i at Gelato og Adyen B.V. kan dele informasjon og betalingsinstruksjoner i den grad det er nødvendig for å fullføre transaksjonen i henhold til VILKÅRENE OG BETINGELSENE, inkludert personlige opplysninger og informasjon om økonomi, kredittkortbetaling og transaksjoner.


Du erklærer og garanterer herved at alle detaljer du gir oss med den hensikt å kjøpe Produkter som vi tilbyr på Nettstedet, er korrekte, at kredittbelastningen, PayPal-kontoen eller debetkortet du bruker, tilhører deg, og at du har tilstrekkelige midler eller kreditt til å dekke kostnadene for eventuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å sjekke gyldigheten for detaljer knyttet til kredittbelastningen, PayPal-kontoen eller debetkortet før Bestillingen din godkjennes.


Kontrakten er ikke sluttført, og vi har ingen forpliktelser overfor deg før vi har mottatt informasjon om gyldig kredittkort-, PayPal- eller debetkortbetaling.


BESTILLING OG FORSENDELSE


Tidspunkt for produksjon


Vi vil gjøre vårt beste for å behandle Bestillingen din og produsere Produktene dine innen én (1) forretningsdag. Vi kan imidlertid ikke forutsi eller garantere hvor lang tid det vil ta å behandle Bestillingen din. Du erkjenner og samtykker i at Gelato ikke er forpliktet til å behandle Bestillingen din eller produsere Produktene dine innen en spesifikk tidsfrist, og at vi ikke er ansvarlige for hvor lang tid det tar å behandle Bestillingen eller produsere Produktene dine.


Levert Produkt


Produktene som leveres, kan avvike fra visningen av Produktet på Nettstedet når det gjelder skarphet, lysstyrke eller fargegjengivelse, grunnet fargesystemer med flere standarder. Dette gjelder spesielt for det internasjonale, skjermbaserte fargesystemet RGB og trykkfargesystemet CMYK.


Vi har som mål å vise og beskrive så nøyaktig som mulig de trykte fargene på produktene våre som vises på nettstedet. Vi kan imidlertid ikke garantere at fargene som gjengis på skjermen din, nøyaktig gjengir fargen på det leverte produktet.


Forsendelse og levering

Gelato har enerett til å velge transportør for Produktene dine. Når Produktene er ferdig trykket, sendes alle settene med de trykte Produktene med vanlig post med mindre annet er angitt av Gelato. Din Bestilling anses som levert, og eiendomsrett og tapsrisiko overføres til deg, når vi har levert Bestillingen din til en transportør. Vi påtar oss ikke ansvar og har ikke erstatningsansvar for (i) noen Produkter etter at de er overlevert til en transportør, og/eller (ii) noen handlinger eller utelatelser, inkludert distribusjon, som er relatert til Produkter etter at de er levert til en transportør.


Vi har som mål å levere Bestillingen i samsvar med beregnet leveringstidspunkt som er angitt for leveringsalternativet du valgte på betalingssiden. Vi er imidlertid avhengige av transportøren som er valgt til å levere forsendelsen, og hvis transportøren får problemer med leveringsfristen, samarbeider vi med dem for å prøve å løse situasjonen. Vi er ikke ansvarlige for eventuelt tap eller skade du pådrar deg grunnet eventuell rimelig eller uunngåelig forsinkelse i leveringen.


Vi kan ikke garantere at trykte Produkter som er bestilt, sendes samlet. Vi iverksetter kommersielt rimelige tiltak for å minimere leveringskostnadene dine.


Du samtykker i at levering av elektroniske Produkter til kunden som skal utføres i elektronisk format, skal anses som utført (i) på tidspunktet vi overfører det elektroniske Produktet via e-post eller annen elektronisk kommunikasjon til kunden, eller (ii) på tidspunktet vi sender en melding til kunden om at det elektroniske Produktet er tilgjengelig for nedlasting på Nettstedet.


Gelato er ikke ansvarlige for feil eller utelatelser i forsendelsesadressen, e-postadressen eller andre adresser for elektronisk kommunikasjon som du har gitt oss. Du har eneansvaret for å påse at slik informasjon er nøyaktig og oppdatert.


Retningslinjer for retur

Generelt er det ikke mulig å endre eller kansellere en Bestilling som er lagt inn. Begrensninger og restriksjoner knyttet til endringer og/eller sletting av Bestillingen er eventuelt angitt på Nettstedet og/eller i den mottatte bestillingsbekreftelsen.


Hvis vi leverer feil eller skadde fysiske Produkter, eller hvis du oppdager feil i Produktene eller ikke er fornøyd med kvaliteten på de leverte Produktene ("Kvalitetsgaranti"), og du krever kompensasjon eller annen løsning på problemet, må feilen rapporteres innen 14 dager fra datoen du mottok Produktene, ved å kontakte oss på info@optimalprint.com. Det kan hende du blir bedt om å fremskaffe bevis i form av bilder eller dokumentasjon på feilen, skaden eller kvalitetsproblemet som er årsaken til at du er misfornøyd med Produktet.


Refusjon

Du er ansvarlig for Kundeinnholdet, og når du har sendt en rapport, som må leveres innen tidsfristen som er angitt over, der du dokumenterer en feil ved et Produkt eller manglende tilfredshet med kvaliteten til et Produkt, skal vi levere et nytt Produkt til deg eller refundere kjøpsprisen for et slik Produkt, i henhold til hva du foretrekker. Vi leverer ikke Produktet på nytt eller tilbakebetaler kjøpsprisen til deg hvis du ønsker å endre Kundeinnholdet, eller hvis du har gjort en feil i stavemåten eller andre tekstfeil i Kundeinnholdet.


Hvis vi gjentatte ganger mottar forespørsler fra deg om tilbakebetaling, og vi har rimelig grunn til å mistenke misbruk av retningslinjene våre for tilbakebetaling, forbeholder vi oss retten til å ikke behandle flere bestillinger fra deg, og til å foreta videre undersøkelser med hensyn til skaden eller feilen før vi utfører ytterligere tilbakebetalinger.OPTIMALPRINT PREMIUM-FORDELER OG -KOMMUNIKASJON


Optimalprint Premium-medlemmer har rett til gratis leveranse som vist i betalingsprosessen. Optimalprint Premium-medlemmer kan også angi påminnelser, som kan inkludere en rabatt på produkter som angitt på Premium-påminnelsessiden. Optimalprint Premium-medlemmer kan også motta spesialrabatter via e-post og SMS og vil derfor automatisk motta Optimalprint Premium-relaterte kampanjer via e-post og SMS. Disse meldingene utgjør en essensiell del av medlemskapet og kan ikke velges bort. Den eneste måten slike kampanjemeldinger kan stoppes på, er å ved å avslutte Optimalprint Premium-medlemskapet.


Begrensninger ved Optimalprint Premium

Vi forbeholder oss retten til å godta eller avvise medlemskap etter eget skjønn.

Du kan ikke overføre eller tilordne Optimalprint Premium-medlemskapet eller eventuelle Optimalprint Premium-fordeler til en annen person, Bruker eller kunde.

Fra tid til annen kan vi, etter eget forgodtbefinnende, velge å legge til eller fjerne Optimalprint Premium-medlemskapsfordeler, og disse endrede fordelene trer i kraft umiddelbart.


Optimalprint Premium-gebyrer og -fornyelse

Det årlige medlemskapsgebyret for Optimalprint Premium er angitt i innstillingene for Optimalprint-kontoen. Optimalprint Premium-medlemskapsavgiften refunderes ikke, bortsett fra som uttrykkelig angitt nedenfor. Det kan hende at medlemskapsgebyret belastes med mva.


Hvis betalingsmetoden vi har registrert på deg, avvises når medlemskapsgebyret skal betales, har du 30 dager på å registrere et nytt kredittkort. Hvis denne fristen ikke overholdes, avsluttes medlemskapet. Hvis du registrerer et nytt kort, og belastningen er vellykket innen perioden på 30 dager, baseres det nye medlemskapet på den opprinnelige fornyelsesdatoen og ikke datoen for den vellykkede belastningen.


MED MINDRE DU VARSLER OSS I FORKANT AV EN BELASTNING OM AT DU ØNSKER Å AVBRYTE MEDLEMSKAPET ELLER IKKE VIL FORNYE MEDLEMSKAPET AUTOMATISK, ER DU INNFORSTÅTT MED AT OPTIMALPRINT PREMIUM-MEDLEMSKAPET FORTSETTER AUTOMATISK, OG DU GIR OSS GODKJENNING (UTEN FORVARSEL TIL DEG, MED MINDRE DETTE ER PÅKREVD I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV) TIL Å KREVE INN MEDLEMSKAPSGEBYRET SOM ER GJELDENDE PÅ DETTE TIDSPUNKTET, INKLUDERT EVENTUELLE SKATTER, VED HJELP AV BETALINGSMETODEN SOM ER REGISTRERT PÅ DEG.


Avbryte Optimalprint Premium-medlemskapet

Vi tilbakebetaler hele medlemskapsavgiften hvis du avbryter Optimalprint Premium-medlemskapet før du har lagt inn en Bestilling på Nettstedet. Du har ikke rett til tilbakebetaling av medlemskapsavgiften hvis du avbryter Optimalprint Premium-medlemskapet etter at du har lagt inn en Bestilling på Nettstedet.


Optimalprint Premium: Medlemskapet avsluttes av Oss

Gelato kan avslutte Optimalprint Premium-medlemskapet ditt etter eget forgodtbefinnende og uten forvarsel. Hvis vi gjør dette, gir vi deg en fordelt tilbakebetaling basert på antall måneder som gjenstår av medlemskapet ditt. Vi gir imidlertid ingen tilbakebetaling for avslutning i forbindelse med atferd som vi, etter eget skjønn, mener krenker disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE eller gjeldende lover, innebærer svindel eller misbruk av Optimalprint Premium-medlemskapet eller skader våre interesser eller en annen Bruker.


ERSTATNING


Du samtykker i at du skal holde skadesløs, forsvare og beskytte Gelato og alle parter som Gelato har lisensiert deler av Nettstedsinnholdet til, og deres direktører, funksjonærer og ansatte, mot alle krav, erstatningsansvar, kostnader og utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer og -utgifter som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med: (i) at du krenker disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, (ii) din bruk, eller manglende evne til å bruke, Nettstedet eller Tjenestene, (iii) tiltak som iverksettes av Gelato som en del av en undersøkelse knyttet til et mulig brudd på disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, (iv) at du bryter eventuelle immaterielle rettigheter eller andre rettigheter til tredjeparter i forbindelse med din bruk av Nettstedet eller Tjenestene, eller (v) søksmål, krav eller pålegg som oppstår som følge av eller i forbindelse med Kundeinnholdet som er inkludert i Produkter.


Gelato forbeholder seg retten, underlagt skadesløsholdelse fra deg, til å påta seg eksklusivt forsvar av og kontroll over anliggender som i utgangspunktet er underlagt forsvar, erstatning og skadesløsholdelse fra din side i henhold til denne avtalen, og du skal ikke i noe tilfelle ta avgjørelser i noen anliggender uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Gelato. Du samtykker i at bestemmelsene i denne delen skal fortsette å gjelde etter avslutning av Kontoen din, disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE eller din tilgang til Nettstedet og/eller Tjenestene.


FRASKRIVELSE


Nettstedet, Nettstedsinnholdet, Tjenestene og Produktene (bortsett fra den FASTSATTE kvalitetsgarantien) leveres "som de er" og "slik de er tilgjengelige", uten noen form for representasjon eller garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garanti om salgbarhet, eiendomsrett, egnethet til et bestemt formål eller ikke-krenkelse. ALLE SLIKE GARANTIER, BETINGELSER OG LØFTER (unntatt vår FASTSATTE kvalitetsgaranti) EKSKLUDERES I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, OG UTEN Å BEGRENSE DET FOREGÅENDE:


GELATO GARANTERER ELLER REPRESENTERER IKKE AT DIN BRUK AV NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, OG DU SAMTYKKER I AT GELATO FRA TID TIL ANNEN KAN TA NED ELLER FJERNE NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE ELLER TILHØRENDE FUNKSJONALITET PÅ UBESTEMT TID ELLER AVBRYTE TJENESTENE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT, UTEN FORVARSEL TIL DEG, OG


GELATO GARANTERER ELLER REPRESENTERER IKKE AT NETTSTEDET OG/ELLER TJENESTENE IKKE UTSETTES FOR TAP, FORFALSKNING, ANGREP, VIRUS, FORSTYRRELSER, HACKING ELLER ANDRE SIKKERHETSTRUSLER, OG GELATO FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR I DENNE FORBINDELSEN.

Du erkjenner og samtykker i at din innsendelse av personlige opplysninger i henhold til Tjenestene er på egen risiko, og Gelato fraskriver seg herved ethvert ansvar overfor deg for tap eller ansvar knyttet til dine personlige opplysninger.


Du erkjenner at tredjeparts tjeneste- og produktleverandører kan markedsføre sine produkter og tjenester på Nettstedet, og at Gelato fra tid til annen kan inngå partnerskap eller allianser med med noen av disse leverandørene eller nye leverandører/partnere for å fremme tilveiebringelsen av produktene og tjenestene til deg. Du erkjenner og samtykker imidlertid i at Gelato ikke på noe tidspunkt kan gjøre representasjoner eller garantier vedrørende tredjeparts produkter eller tjenester, og Gelato er heller ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjeparter for krav som oppstår på grunn av eller i forbindelse med slike tredjepartsprodukter eller -tjenester. Herved fraskriver du deg og gir avkall på eventuelle rettigheter og krav du har i forhold til Gelato med hensyn til tredjepartsprodukter og -tjenester, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.


Alle tvister mellom deg og andre parter enn oss når det gjelder Kundeinnholdet som brukes til å produsere et Produkt via Optimalprint-nettstedet, skal løses mellom deg og den andre parten i en domstol, ved voldgift eller via andre rettsprosesser som er tilgjengelige. Vi er ikke forpliktet til å delta på noen måte i en tvist mellom deg og en annen part som ikke er oss, når det gjelder kvaliteten og kvantiteten på Bestillingen du har lagt inn på Optimalprint-nettstedet. Du skal ikke navngi oss som en part eller på andre måter inkludere oss i slike prosesser. Hvis vi nevnes som en part i slike prosesser, forbeholder vi oss retten til å forsvare oss slik vi finner det passende, og iverksette eventuelle andre tiltak som er nødvendige for å forsvare oss.


Tilbakemelding på Nettsted

Eventuelle kommentarer, forslag, fremlegg eller andre tilbakemeldinger til Gelato i forbindelse med driften og innholdet på dette Nettstedet, skal fremlegges av avsenderen og mottas av Gelato på en ikke-konfidensiell basis. Du erklærer og garanterer at du har alle nødvendige rettigheter til å sende kommentarene, forslagene, fremleggene eller annen tilbakemelding. Alle slike kommentarer, forslag og annen informasjon tilhører utelukkende Gelato. Ved å sende slik informasjon til Gelato, samtykker du i at du vederlagsfritt overfører og tilordner alle rettigheter og eiendomsrettigheter til og interesser i informasjonen, inkludert alle opphavsretter og andre immaterielle eiendomsrettigheter. Du samtykker i at Gelato fritt kan bruke slik informasjon uten begrensninger.ANSVARSBEGRENSNING


Du samtykker i at vi og våre direktører, funksjonærer, ansatte, agenter eller andre representanter ikke er ansvarlige for spesielle, tilfeldige eller indirekte skader eller følgeskader av noe slag, eller for hvilke som helst skader som er forårsaket av: (1) opphør eller tap av Tjenestene, (2) bruk av Nettstedet og/eller Tjenestene, (3) avbrudd i Tjenestene eller avbrudd i forretningsdriften din, (4) tilgangsforsinkelser eller -avbrudd på Nettstedet eller i Tjenestene eller forsinkelser eller tilgangsavbrudd du opplever i forbindelse med trykketjenester hos oss, (5) tap eller ansvar som er forårsaket av handlinger eller hendelser som er utenfor vår kontroll, (6) manglende datalevering, feillevering, forfalskning, skade eller andre endringer, (7) behandling av et program for en trykketjeneste, (8) skade eller konsekvenser som er forårsaket av eller knyttet til din manglende evne eller autorisasjon til å bruke dette nettstedet eller det tilhørende innholdet, eller (9) INNKJØPSKOSTNADEN FOR ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER SOM ER ET RESULTAT AV VARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER SOM KJØPES ELLER SKAFFES.


Gelato og deres lisensgivere og leverandører og deres funksjonærer, direktører, ansatte og agenter eller andre representanter ER IKKE ansvarlige for spesielle, tilfeldige eller indirekte skader eller følgeskader av noe slag, eller for noen skader som er forårsaket av tap av bruk, data eller fortjeneste, uansett om Gelato er underrettet om muligheten for skade, som oppstår som et resultat av eller i forbindelse med bruken eller ytelsen til nettstedet eller på grunn av manglende fremskaffelse av produktene eller tjenestene du bestilte fra Gelato eller deres datterselskaper, inkludert, men ikke begrenset til, skade som oppstår på grunn av feil, utelatelser, virus, forsinkelser eller forstyrrelser i tjenesten.


I TILLEGG TIL ANDRE BEGRENSNINGER OG UNNTAK I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE ER IKKE VI, VÅRE DIREKTØRER, FUNKSJONÆRER, ANSATTE, AGENTER ELLER ANDRE REPRESENTANTER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIGE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER ANDRE SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR PÅ BAKGRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED OPTIMALPRINT PREMIUM.


DET TOTALE, MAKSIMALE SAMLEDE ANSVARET VÅRT OG DET TOTALE, MAKSIMALE, SAMLEDE ANSVARET TIL GELATOS REPRESENTANTER SOM OPPSTÅR PÅ BAKGRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE (UANSETT HANDLINGENS ELLER KRAVETS NATUR, f.eks. KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT (INKLUDERT UAKTSOMHET), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDRE JURIDISKE TEORIER), ER BEGRENSET TIL ETT HUNDRE AMERIKANSKE DOLLAR ($100) ELLER KJØPSPRISEN FOR PRODUKTRETURER. DISSE UNNTAKENE OG BEGRENSNINGENE KNYTTET TIL ANSVAR GJELDER I DEN GRAD DE ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, OG SKAL FORTSETTE Å GJELDE ETTER AT DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, EVENTUELLE KONTOER ELLER ET OPTIMALPRINT PREMIUM-MEDLEMSKAP AVBRYTES ELLER OPPHØRER.


SKADEBEGRENSNINGEN SOM ER ANGITT OVER, ER VIKTIGE ELEMENTER I FORHANDLINGSGRUNNLAGET MELLOM GELATO OG DEG.

HVIS GJELDENDE LOVER IKKE TILLATER ALLE ELLER DELER DE OVENNEVNTE ANSVARSBEGRENSNINGENE, SKAL DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGENE OG UNNTAKENE GJELDE FOR DEG I DEN GRAD DE TILLATTES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.


GJELDENDE LOV

Gelatos hovedkvarter ligger i Oslo i Norge, og alle transaksjoner utføres på Gelato-servere i Europa eller i et hvilket som helst land der Gelato anser det som nødvendig å plassere en server. Problemer knyttet til beskyttelse, krenkelse eller misbruk av opphavsrettsbeskyttet materiale er underlagt norske lover om opphavsrett.

Alle andre anliggender som gjelder din tilgang til eller bruk av dette Nettstedet og Tjenestene, er underlagt norske lover, i den grad dette ikke reguleres på annen måte i obligatoriske forbrukerkjøpslover i den jurisdiksjonen der du oppholder deg.

Eventuelle søksmål eller rettslige prosesser som er tilknyttet eller oppstår som et resultat av din tilgang til eller bruk av dette Nettstedet og Tjenestene, skal innledes i Oslo i Norge. Du gir herved ditt samtykke til å underordne deg ikke-bindende domsmyndigheten til domstolene i Oslo i Norge, og du samtykker i at domsmyndigheten ved disse domstolene er gjeldende i alle slike rettslige prosesser i den grad dette ikke er regulert gjennom obligatoriske forbrukervernlover. Dette betyr at du kan fremme et krav for dine forbrukerrettigheter i henhold til disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE i Norge eller i det EU-landet du bor i.


INTET AVKALL

Vår manglende fastholdelse eller håndhevelse av disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE utgjør ikke et avkall på noen av disse rettighetene. Avkall eller innvilgelse fra vår side i forbindelse med et brudd på disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE er gyldig med mindre avkallet eller innvilgelsen fremsettes skriftlig. Slikt avkall eller slik innvilgelse skal ikke utgjøre et samtykke til, avkall på eller unnskyldning for andre eller påfølgende brudd eller handlinger, med mindre avkallet eller samtykket fremsettes skriftlig og signeres av oss.


DELVIS UGYLDIGHET

Hvis noen løfter, forpliktelser, avtaler, vilkår eller betingelser i disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, eller anvendelsen av slike i tilknytning til en person eller situasjon, er ugyldige eller urettskraftige i hvilken som helst grad, skal resten av disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE eller anvendelsen av løfter, forpliktelser, avtaler, vilkår eller betingelser i tilknytning til personer eller situasjoner, bortsett fra de som anses som ugyldige eller urettskraftige, ikke påvirkes av dette, og alle overenskomster, forpliktelser, avtaler, vilkår og betingelser i disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE skal være gyldige og rettskraftige hver for seg i den grad dette tillates i henhold til loven, og gjeldende ugyldige eller urettskraftige løfter, forpliktelse, avtale, vilkår eller betingelse (det som er aktuelt) skal endres slik at den/det er rettskraftig i den grad dette er tillatt i henhold til loven.


IKKE AGENTER

Ingen relasjoner til agenter, partnerskap, joint venture eller franchise er underforstått, tiltenkt eller opprettet i henhold til disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, bestemmelsene for Kontoen eller bestemmelsene for noen av Produktene eller Tjenestene.


RETTSMIDLER

Ingen rettsmidler som er tildelt eller forbeholdt oss i henhold til disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, skal ekskludere andre rettsmidler som er tildelt eller reservert, eller som foreligger ved lov eller rett, men hvert enkelt rettsmiddel er kumulativt og kommer i tillegg til andre rettsmidler som tildeles i henhold til disse VILKÅRENE OG BETINGELSENE, eller som eksisterer ved lov eller rett.


Hvis vi blir oppmerksomme på mulige brudd på VILKÅRENE OG BETINGELSENE fra din side, forbeholder vi oss retten til å undersøke slike brudd. Hvis vi, som et resultat av undersøkelsene, mener at en kriminell handling har funnet sted, forbeholder vi oss retten til å overlate saken til, og samarbeide med, gjeldende rettsmyndigheter. Gelato har rett til, bortsett fra i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, å fremlegge informasjon eller materiale på/i og om Nettstedet, Nettstedinnholdet, Tjenesten eller Produktene, inkludert Kundeinnhold, som tilhører Gelato, i forbindelse med din bruk av Nettstedet, Nettstedsinnholdet, Tjenestene eller Produktene, for å (1) overholde gjeldende lover, rettsprosesser eller forespørsler fra myndighetene, (2) håndheve VILKÅRENE OG BETINGELSENE, (3) svare på eventuelle krav om at Ditt innhold bryter rettighetene til tredjeparter, (4) svare på dine forespørsler om kundeservice, eller (5) beskytte rettighetene, eiendelene eller den personlige sikkerheten til Gelato, deres Brukere eller offentligheten og alle utøvende myndigheter eller andre statsansatte som Gelato etter eget skjønn anser som nødvendig og riktig.